KARO 8 Kapitoliy Vernadskogo

Университет

Vernadskogo Ave, 6, Kapitoliy Vernadskogo Mall (map)

July

24 July, Wednesday

All my sons

Спектакль

KARO 8 Kapitoliy Vernadskogo

19:30

31 July, Wednesday

Hamlet | Collage

спектакль

KARO 8 Kapitoliy Vernadskogo

19:30

© TheatreHD 2019

18+