The Metropolitan Opera

Aida

25 August, Sunday

Turandot

Live

12 October, Saturday

Manon

Live

26 October, Saturday

Schedule


24 August / Saturday

15:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino Horizont

Komsomolskiy Ave, 21/10

25 August / Sunday

15:00

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Formula Kino CDM

Teatralniy proezd, 5/1

1200 ₽

15:00

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Cinema Park Kaluzhskiy

Profsouznaya St, 61a, Kaluzhskiy SC

1000 ₽

28 August / Wednesday

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Formula Kino Europa

Kievsky Station Sq, 2, Europeiskiy SEC

1000 ₽

31 August / Saturday

15:00

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Baltika

Skhodnenskaya St, 56, Kaleydoskop SC

440 ₽

1 September / Sunday

18:00

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Cinema Park Metropolis

Leningradskoe Hwy, 16A, building 4, Metropolis SEC

1000 ₽

7 September / Saturday

15:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino Europa

Kievsky Station Sq, 2, Europeiskiy SEC

8 September / Sunday

15:00

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Cinema Park Kaluzhskiy

Profsouznaya St, 61a, Kaluzhskiy SC

1000 ₽

10 September / Tuesday

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Cinema Park Metropolis

Leningradskoe Hwy, 16A, building 4, Metropolis SEC

1000 ₽

14 September / Saturday

15:00

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Formula Kino Horizont

Komsomolskiy Ave, 21/10

1000 ₽

15 September / Sunday

15:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino CDM

Teatralniy proezd, 5/1

18 September / Wednesday

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Kinomax Mozaika

7th Kozhukhovskaya St, 9, Mozaika SEC

1000 ₽

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Kinomax Prazhskaya

Kirovogradskaya St, 13A, Columbus SEC

1000 ₽

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Kinomax Titan

Kashirskoye Hwy, 61G, Kashirskaya Plaza Mall

1000 ₽

19:30

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Kinomax Vodniy

Golovinskoye Shosse, 5, Vodniy SEC

1000 ₽

19:30

Il Barbiere di Siviglia

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino Europa

Kievsky Station Sq, 2, Europeiskiy SEC

1000 ₽

21 September / Saturday

15:00

Il Barbiere di Siviglia

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino na Polezhaevskoy

Khoroshevskoye Hwy, 27

1000 ₽

15:00

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Formula Kino na Kutuzovskom

Kutuzovskiy Ave, 57, Oceania SC

1000 ₽

22 September / Sunday

15:00

Aida

Language: Italian , russian subtitles

Formula Kino CDM

Teatralniy proezd, 5/1

1200 ₽

15:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Cinema Park Kaluzhskiy

Profsouznaya St, 61a, Kaluzhskiy SC

18:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Cinema Park Metropolis

Leningradskoe Hwy, 16A, building 4, Metropolis SEC

27 September / Friday

19:30

Roméo et Juliette

Language: French, russian subtitles

Formula Kino CDM

Teatralniy proezd, 5/1

1200 ₽

28 September / Saturday

15:00

Dialogues des Carmelites

Language: French, russian subtitles

Formula Kino Europa

Kievsky Station Sq, 2, Europeiskiy SEC

1000 ₽

15:00

La Bohème

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino na Kutuzovskom

Kutuzovskiy Ave, 57, Oceania SC

29 September / Sunday

15:00

Il Barbiere di Siviglia

Language: Italian, russian subtitles

Formula Kino Horizont

Komsomolskiy Ave, 21/10

1000 ₽

12 October / Saturday

19:55

Turandot

Language: Italian, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

26 October / Saturday

19:55

Manon

Language: French, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

3 November / Sunday

15:00

Turandot

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Mozaika

7th Kozhukhovskaya St, 9, Mozaika SEC

1000 ₽

15:00

Turandot

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Prazhskaya

Kirovogradskaya St, 13A, Columbus SEC

1000 ₽

15:00

Turandot

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Titan

Kashirskoye Hwy, 61G, Kashirskaya Plaza Mall

1000 ₽

9 November / Saturday

20:55

Madama Butterfly

Language: Italian, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

23 November / Saturday

20:55

Akhnaten

Language: English, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

24 November / Sunday

15:00

Manon

Language: French, russian subtitles

Kinomax Mozaika

7th Kozhukhovskaya St, 9, Mozaika SEC

1000 ₽

15:00

Manon

Language: French, russian subtitles

Kinomax Prazhskaya

Kirovogradskaya St, 13A, Columbus SEC

1000 ₽

15:00

Manon

Language: French, russian subtitles

Kinomax Titan

Kashirskoye Hwy, 61G, Kashirskaya Plaza Mall

1000 ₽

15:00

Manon

Language: French, russian subtitles

Kinomax Vodniy

Golovinskoye Shosse, 5, Vodniy SEC

1000 ₽

8 December / Sunday

15:00

Madama Butterfly

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Mozaika

7th Kozhukhovskaya St, 9, Mozaika SEC

1000 ₽

15:00

Madama Butterfly

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Prazhskaya

Kirovogradskaya St, 13A, Columbus SEC

1000 ₽

15:00

Madama Butterfly

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Titan

Kashirskoye Hwy, 61G, Kashirskaya Plaza Mall

1000 ₽

15:00

Madama Butterfly

Language: Italian, russian subtitles

Kinomax Vodniy

Golovinskoye Shosse, 5, Vodniy SEC

1000 ₽

11 January / Saturday

20:55

Wozzeck

Language: German, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

1 February / Saturday

20:55

Porgy and Bess

Language: English, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

29 February / Saturday

20:55

Agrippina

Language: Italian, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

14 March / Saturday

19:55

Der Fliegende Holländer

Language: German, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

11 April / Saturday

19:55

Tosca

Language: Italian, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

9 May / Saturday

19:55

Maria Stuarda

Language: Italian, russian subtitles

Live

GUM Cinema Hall

Red Square, 3

1800 ₽

There are no screenings in your city currently.


© TheatreHD 2019

18+